Doodlespot Integritetspolicy

1. Inledning

Tack för att du har valt Doodlespot.

Nyper AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom Doodlespots digitala kanaler, såsom webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Vid användning av Tredjepartapplikationer (se definition under avsnitt 5) kan tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter.  

Det här är vår Integritetspolicy. Inledningsvis vill vi förklara några huvudsyften med vår Integritetspolicy. Därefter följer en mer detaljerad information om dess innehåll.

 

Vår Integritetspolicyn har tre syften:

1. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den;

2. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;

3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Du har enligt lag rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut uppgifter om vilken information som har sparats eller på annat sätt behandlas av Doodlespot. Du har också rätt att begära ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss för att själv, eller via oss få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.  Detta kan göras skriftligen till nedanstående adress. Det är också hit som du kan vända dig för rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Du får självklart också gärna höra av dig till oss om du saknar svar på någon fråga efter att ha läst denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:

Nyper AB

Örnbogatan 41

167 66 BROMMA

policy@doodlespot.se


2. Information som Doodlespot samlar in

2.1           

När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i Användarvillkoren (Google eller Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter.

 

2.2           

När du genomför köp via Tjänsten kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information, såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, vilka alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.

 

2.3           

Doodlespot kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse. Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss. (Du kan använda vår applikation för att välja den eller de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du uttryckligen delar.

 

2.4           

Doodlespot använder sig av Cookies för att bland annat identifiera hur applikationen används. Detta i syfte till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den enhet eller webbläsare som finns installerad på en enhet som används vid besöket.


De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att vår webbplats och onlinetjänster skall fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.

 

2.5           

Genom att använda Doodlespots tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Doodlespot använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.


3. Hur Doodlespot använder informationen

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

3.1           

för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter och tjänster(inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i Tjänsten, till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, och annonser i eller utanför Tjänsten,

 

3.2           

för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med appen, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Tjänsten,

 

3.3           

för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten eller i research-syfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,

 

3.4           

för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss.

 

3.5           

för att möjliggöra och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten,

 

3.6           

för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,

 

3.7           

för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användarvillkoren eller köpvillkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Doodlespot, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten,

 

3.8           

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy.


4. Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).


5. Tredjepartsapplikationer

Doodlespot är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig.

 

5.1           

Om du loggar in med en Tredjepartsapplikation på Doodlespot så kan viss information, såsom sparat innehåll och din aktivitet delas automatiskt mellan Tredjepartsapplikationer och Doodlespot.

 

5.2           

Du förstår och accepterar att en Tredjepartsapplikations användning av information som den har samlat in från dig (eller såsom godkänts av dig) styrs av Tredjepartsapplikationens Integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Doodlespots användning av sådan information regleras av denna Integritetspolicy.


6. Tjänsteleverantörer och andra

Doodlespot kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.


7. Samtycke

När du godkänner den här Integritetspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke genom att avsluta ditt konto hos Doodlespot. Om så görs kommer Doodlespot att radera de uppgifter som du lämnat till oss.


8. Säkerhet

Doodlespot vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.


9. Ändringar i Integritetspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Integritetspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner. Det ankommer på dig som användare att hålla dig uppdaterad om förändringar i policyn.